Hopp til hovedinnhold

Samarbeid skule-heim

Foreldremøter skuleåret 2022-2023

I løpet av skuleåret arrangerer vi fleire møte for føresette. På desse vil du få generell informasjon om skulelivet på Langhaugen og også treffe kontaktlærar og andre faglærarar for klassen. Dette skuleåret har vi følgjande datoar for møta:

For Vg1:
Onsdag 6.september 
Onsdag 15.november
             Program foreldremøte 1DAA 15.11.23
             Program foreldremøte 1MUA 15.11.23
             Program foreldremøte 1STA 15.11.23
             Program foreldremøte 1STB 15.11.23
             Program foreldremøte 1STC 15.11.23
             Program foreldremøte 1STD 15.11.23
             Program foreldremøte 1STE 15.11.23

Onsdag 31.januar
             Program foreldremøte 31.01.24

For Vg2:
Onsdag 15.november 
             Program foreldremøte vg2 15.11.23

For Vg3:
Tirsdag 19.mars
              Program foreldremøte vg3 19.03.24

Fråvær

Eleven er pliktig å melde frå om fråvær same dag. Dette gjer ein ved å registrere fråværet i Visma InSchool. Unntaksvis kan elevene sende ei melding til kontaktlæraren på It's Learning, via e-post, eller sms.

Om ein elev har meir enn 10% udokumentert fråvær i eit fag, vil hovudregelen vere at ein ikkje har rett til halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Dersom det udokumenterte fråværet er 10-15%, og årsaka til fråværet gjer det urimeleg ikkje å få karakter, kan rektor bestemme at eleven skal få karakter.

Orden og åtferd

Langhaugen vgs følgjer Fylkeskommune sitt felles ordens- og åtferdsreglement for dei vidaregåande skulane i fylket og IKT-reglement for elever i Vestland fylkeskommune.

Visma InSchool

Vestland fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som sitt skuleadministrative system. VIS skal brukast av elevar, tilsette og føresette. Les meir om kva informasjon du finn der og korleis du loggar deg inn her.

Rettleiar- førebygging av radikalisering

Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med Bergen kommune og RVTS Vest utarbeida ein rettleiar  for handtering av situasjonar der ein møter personar som står i fare for å bli radikalisert.